Project Management

Neuspeh u pripremi je priprema za neuspeh
Project Management Gantt chart

Project Management – Upravljanje Projektima

PMI (Project Management Institute) – Institut za projektni menadžment – je najprestižnija organizacija za project management na planeti osnovana 1969. godine.  Cilj organizacije je standardizacija procesa projektnog menadžmenta (project management), certifikacija profesionalnih projektnih menadžera (certification of project management professionals). Da bi se postao PMI certifikovani projektni menadžer potrebno je da se zadovolje rigorozni uslovi propisani statutom organizacije i da se položi jedan od najtežih ispita iz ove oblasti.

Prednosti PMI metodologije čiju pravnu primenu garantuje PMI certifikat jesu njena nezavisnost od industrije i velika fleksibilnost (tailoring) prema potrebama organizacije. Stoga, primena metodologije od strane certifikovanog projektnog menadžera garantuje primenu najviših standarda iz ove oblasti.

Zbog svoje visoke fleksibilnosti i visokog stepena uspešnosti za ovu metodologiju opredelile su se najveće svetske korporacije, najnaprednije svetske ekonomije i najnaprednije naučne institucije.

Srž metodologije Project management i naše usluge

Bez obzira na veličinu organizacije, industriju, vrednost projekta i bilo koji drugi parameter u vezi sa time, PMI metodologiju je moguće prekrojiti tako da odgovara baš vašim potrebama (tailoring process). Naše iskustvo u primeni PMI metodologije je mnogogodišnje i široko. Upravljali smo projektima u oblastima gradjevine, informacionih tehnologija, osiguranja, logistike, finansija, poreza… Svaki od projekata je bio vodjen prema PMI metodologiji koja je bila specijalno krojena prema zahtevima organizacije.

U vezi sa projektima nudimo vam sledeće usluge:

Ova usluga podrazumeva “ključ u ruke” princip. To znači da celokupno vodjenje vašeg projekta poveravate nama. Za vas ćemo izraditi celokupnu neophopdnu dokumentaciju, voditi pregovore sa dobavljačima (ako je potrebno), prekrojićemo PMI metodologiju prema vašim potrebama, organizovaćemo timove unutar vaše organizacije ili ćemo dovesti naše timove. Dogovorićemo učestalost izveštavanja, dogovorićemo budžet koji nam je na raspolaganju i rokove. Do isteka roka koji smo dogovorili vama ćemo po sistemu “ključ u ruke” predati završen proizvod (deliverables) koji smo projektom preuzeli. Za potrebe vodjenja projekta izradićemo projektni plan sa svim njegovim pratećim planovima. Projektni plan će vam biti uvek dostupan i u njemu ćete imati u realnom vremenu upisane sve promene i sav napredak na projketu. Kako metodologija nalaže dogovorićemo “milestones” odnosno bitne tačke u planu projekta. Ove tačke su bitne i dogovaramo ih zato što su one ključne u praćenju napretka na projektu i osiguranju kvaliteta isporučenih materijala (deliverables). Isporučeni materijal projekta (deliverables) će biti sačinjen na osnovu same prirode projekta. Nekada je u pitanju jedan materijal koji se isporučuje na samom kraju projekta (npr: izgradnja kuće), a nekada je isporuka fazna pa tako i materijal projekta koji se isporučuje (npr: temelj, siva faza, gotova kuća).

Isporučeni nivo kvaliteta će biti dogovoren sa vama pre otpočinjanja projekta i tokom projekta neće odstupati od zadatih parametara, a pre i prilikom svake isporike projektnog materijala zasebnim procesima obezbedićemo da isporučeni kvalitet nikada ne bude niži od dogovorenog. Kako je projekat živ i stalno se menja, neretko se događa da su izmene na prethodno dogovorenim elementima neophodne. Izmene mogu uticati na budžet projekta, kvalitet, rokove, isporuke projektnih materijala itd… Ukoliko se takva situacija dogodi, rigorozan mehanizam izmena projektnih elemenata (change management) će biti aktiviran. On obezbedjuje potpunu kontrolu projekta i izmena na njemu i daje vama alat kojim kontrolišete sve eventualne izmene. Npr: dogovoreno je da podovi kuće imaju parket jedne klase, ali je ta klasa trenutno na tržišu nedostupna ili je dostupna po daleko višim cenama od planiranih. Ovakva izmena će putem procesa kontrole izmena biti vama predočena sa svim izborima koji su vam na raspolaganju. Po vašem odobrenju svi dokumenti koji su u vezi sa izmenom bivaju ažuirani i izmena postaje sastavni deo projekta.

Ova usluga je posebno atraktivna za implementacije softvera (manjih ili celokupnih ERP rešenja), za implementacije standarda, procesa rada, infrastrukturne projekte i sve druge u kojima ne želite da se preterano angažujete na samom projektu već želite da imate kontrolu nad najbitnijim parametrima projekta (budžet, rok, kvalitet). Iz našeg iskustva ne preporučujemo da se ova usluga deli na pojedinačne usluge, ali ako je vaš zahtev takav to je moguće učiniti. Pa tako pojedinačne usluge iz grupe celokupnog vodjenja projekta su sačinjene prema fazama projekta propisanim PMI metodologijom. Tu smo u mogućnosti da vam pružimo:

 • Izradu početne projektne dokumentacije: poslovne scenarije (bussines scenarios), poslovni plan (bussines plan), modele stanja po završetku projekta i njihove uticaje na vašu organizaciju.
 • Izradu dokumentacije otpočinjanja projekta: projektna povelja (project charter) i obim projekta (project scope).
 • Izradu plana projekta i/ili njegovih podplanova: u odnosu na vaše zahteve možemo izraditi plan projekta sa njegovim ili bez njegovih podplanova. Npr: moguće je izraditi plan projekta izgradnje kuće, ali bez plana korišćenja resursa ili plan implementacije softvera, ali bez plana nabavke hardverskih komponenti itd… Medjutim, moguće je izradi i celokupan plan sa svim podplanovima koji su neophodni za implementaciju projekta.
 • Zatvaranje faze projekta: deo usluge celokupnog vodjenja projekta u kom ćemo mi biti prisutni samo na zatvaranjima faza projekta (deliverables) i učestvovaćemo u pregledu dokumentacije i kvaliteta. Na osonvu našeg pregleda daćemo mišljenje da li je fazu projekta sigurno zatvoriti i potpisati primopredajne zapisnike ili nije.

Uspeh vašeg projetka osigurava primena modernih metodologija poput Agile, Scrum i hibridnih tipova. Ove metodologije se vezuju za razvoj softvera ali to nije uvek slučaj. One su primenjive u svim situacijama u kojima se primenjuje „tradicionalni“ project management.

Za vas možemo izvršiti implementaciju ovih project management filozofija u vaše društvo ili možemo za vas upravljati projektima po ovim metodologijama.

Usluga osiguranja kvaliteta podrazumeva našu pristutnost tokom celog vašeg projekta, ali ne kao projektni menadžeri već kao telo koje proverava i analizira kvalitet celog projekta. Da li se izvodjenje projekta pridržava propisanih PMI standarda, da li projekat ide po planu, da li se budžet koristi kako je planirano, da li je kvalitet isporučenih materijala kakav je i dogovoren itd…

O svim parametrima projekta mi odgovaramo samo vama i izveštavamo samo vas. Ukoliko je projektni tim zatražio izmene putem kontrole izmena parametara projekta, mi možemo sprovesti nezavisnu analizu da li je ta izmena neophodna ili ne (npr ako je traženo povećanje budžeta za odredjene dorade – da li su dorade neophodne ili postoji drugi način da se postigne isti rezultat).

U zavisnosti od dogovora i ovlašćenja koje želite da nam date mi možemo da vas zastupamo u vodjenju projekta u celosti ili delimično. Primera radi možemo se dogovoriti da mi odlučujemo o svim izmenama do odredjenog iznosa novca, a vi o svim izmenama preko. Možemo se dogovoriti da kvalitet isporučenih materijala mi isključivo kontrolišemo, ali ne donosimo odluke o njemu itd… Svaki oblik saradnje i ovlašćenja je u usluzi Osiguranje kvaliteta (quality assurance) moguć.

Nudimo vam mogužnost angažovanja da upravljamo vašim portfoliom projekata i programima projekata. Oba predstavljaju strateško vodjenje organizacije prema postizanju dugoročnih ciljeva. Neki primeri porfolija su: implementacija novog ERP rešenja sa rollout-om u svim zavisnim društvima ili reorganizacija poslovnih procesa u svim sektorima društva, dok su neki primeri upravljanja programima – program investicionih ulaganja za period od 5 godina ili zamena celokupnog hardvera za period od dve godine itd… Naizgled slični a opet suštinski različiti portfolio i program su mehanizmikontrole razvoja i upravljanja orgazacije.

Nezavisno od toga da li imate direktora portfolija ili programskog direktora mi možemo sa njima raditi zajedno, možemo biti kontrola kvaliteta njihovog rada ili možemo za potrebe vaše kompanije mi voditi programe i portfolije.

Neka naša prethodna iskustva

Neka naša prethodna iskustva na vodjenjima projekata obuhvataju:

 • Implementaciju SAP-a u proizvodnim industrijama

 • Implementaciju SAP-a u uslužnim industrijama

 • Implementaciju NAV – Microsoft-a u uslužnim industrijama

 • Izgradnju infrastrukturnih projekata

 • Izgradnju objekata

 • Reorganizaciju poslovnih procesa u proizvodnim granama

 • Reorganizaciju poslovnihj procesa u industrijskim granama

 • Izrade portfolija osiguranja u proizvodnim granama sa pregovorima i nabavkom polisa

 • Izrade portfolija osiguranja u uslužnim granama sa pregovorima i nabavkom polisa

 • Obezbedjivanje projektnog finansiranja za druge projekte (portfolio finansiranje i programsko finansiranje)

 • Upravljanje programima investiranja i poslovnog razvoja

 • Implementacije u Srbiji i inostranstvu

PMP certificate Aleksandar Živančević
PMI certificate Aleksandar Živančević

Podelite sa prijateljima