Porez na dodatu vrednost

Pitajte nas bilo šta u vezi sa najkompleksnijim poreskim zakonom u Srbiji
Porez na dodatu vrednost

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Porez na dodatu vrednost (PDV) je porez koji pokreće najviše pitanja i dovodi do najviše nedoumica, dok je istovremeno porez za koji je Ministarstvo finansija izdalo najviše stručnih mišljenja. To je porez zbog kog se vodilo, i vodi se, dosta upravnih sporova u prvom i drugom stepenu pa je stoga i porez sa najobimnijom sudskom praksom. Pretraga propisa o porezu na dodatu vrednost, sudske prakse u vezi sa njim i mišljenja Ministarstva finansija je dugotrajan i iscrpljujući proces.

Mi možemo na nas preuzeti tu pretragu tako što ćemo saslušati vaše pitanje u vezi s postojećim ili budućim poslovnim idejama, analizirati ga u svetlu svih propisa i prakse kojima je PDV regulisan i pronaći rešenje. Rezultat analize biće pisano mišljenje potkrepljeno argumentima i dokazima (mišljenja Ministarstva finansija, presude, praksa poreske uprave itd…) koje ćete moći da koristite u postupku poreske kontrole.

Lista oblasti za porez na dodatu vrednost

Iz našeg iskustva izdvajamo listu oblasti iz kojih su najčešća pitanja za koja smo angažovani kada je u pitanju poreski tretman poreza na dodatu vrednost, ali, bez obzira na to da li je oblast iz koje je vaše pitanje na listi ili ne, mi vam možemo pomoći.

– na raspolaganju smo vam za sva pitanja u svako doba, a vreme odgovora (SLA) zavisi od dogovora i specifičnosti pitanja i može se kretati od nekoliko minuta do nekoliko dana

(član 14. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i član 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost) – ukoliko želite, možemo da vas poreski zastupamo kao vaš poreski punomoćnik i da u vaše ime i za vaš račun podnosimo poreske prijave i zastupamo vas u svim poreskim postupcima

Poresko savetovanje za konkretne oblasti

Poresko savetovanje za porez na dodatu vrednost i njegove oblasti primene (jedna ili više) u zavisnosti od vaših potreba.

(članovi 4, 5, 6. i 7. Zakona o PDV) – Šta je promet dobara i usluga? Kada nastaje? Specifičnosti pravila pri određivanju prometa dobara i usluga koja su bliže uređena pravilnicima i/ili pojedinačnim mišljenjima Ministarstva finansija.

(član 7, a u vezi sa ostalim članovima Zakona o PDV) – Poreski tretmani prilikom uvoza dobara, smeštanja u carinsko skladište i/ili prodaje pod carinskim nadzorom, prodaja dobara van teritorije Republike Srbije, a bez uvoza u Republiku Srbiju, i mnoga druga pitanja u vezi sa uvozom i tranzitom dobara.

(članovi 8, 9, 10. Zakona o PDV) – Kako da odredite poreskog obveznika i/ili poreskog dužnika da biste ispravno primenili pravila Zakona o porezu na dodatu vrednost koja se primenjuju na poreske dužnike ili poreske obveznike; specijalni poreski tretmani kod kojih poreski dužnik i/ili poreski obveznik nije jasno vidljiv i jednostavan za određivanje.

(članovi 11, 12, 13, 14, 15, 15a i 16. Zakona o PDV i njihova sprega sa ostalim članovima istog zakona) – Jedno od najbitnijih pitanja u Zakonu o porezu na dodatu vrednost: određivanje vremena i mesta prometa dobara i usluga i konsekventan nastanak poreske obaveze i/ili sticanje prava na odbitak prethodnog poreza

(član 12. Zakona o PDV i njegova sprega sa ostalim članovima istog zakona) – izdvajamo kao zasebnu temu jer nam iskustvo govori da poreski obveznici određenih privrednih grana najviše problema imaju sa određivanjem mesta prometa usluga.

(članovi 17, 18, 19, 20. Zakona o PDV) – kako je odrediti u specijalnim slučajevima kada opšti režim opisan Zakonom o porezu na dodatu vrednost nije dovoljan.

(članovi 21, 22, 23, 31, 31a, 32, 32a, 32b. Zakona o PDV) – Kako izmeniti poresku osnovicu kada je PDV manje ili više obračunat, kada je nastala izmena poslovne okolnosti po emitovanju fakture i zaključenju poreske prijave, dati rabati i sva druga pravila i običaji izmene poreske osnovice u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

(članovi 24, 25, 26. Zakona o PDV) – Pravila za primenu poreskih oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza i pravila za primenu poreskih oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza, kao i poreska oslobođenja kod uvoza. Posebno skrećemo pažnju na naše iskustvo u primeni Zakona o porezu na dodatu vrednost na poreska oslobođenja u vezi sa slobodnim zonama i špediterskim uslugama (transport – svi modaliteti, uvoz, izvoz i tranzit).

(članovi 27, 28, 29, ,30, 31, 33b Zakona o PDV) – Da li imate pravo na odbitak prethodnog poreza? Da li je pravo na odbitak prethodnog poreza bezuslovno ili nije, da li je ograničenog trajanja ili nije, da li je promet koji posmatrate izuzet iz prava na odbitak prethodnog poreza; sva druga pitanja u vezi sa vašim pravom na odbitak prethodnog poreza, bez obzira na delatnost.

(član 30. Zakona o PDV i njegova veza sa drugim članovima pomenutog zakona) – Iz našeg iskustva znamo da dosta poreskih obveznika zanemari ovo pravilo i obavezu propisanu Zakonom o porezu na dodatu vrednost, stoga vam možemo pomoći da pravilno obračunate i da pravilno u poreskim knjigama iskažete srazmerni odbitak prethodnog poreza.

(članovi 33, 34, 35, 36, 36a, 36b Zakona o PDV) – Mali poreski obveznici, turističke agencije, poljoprivrednici, polovna motorna vozila i umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti, investiciono zlato i drugi posebni oblici oporezivanja po osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

 (član 36a Zakona o PDV) – Specijalan režim izvršavanja poreske obaveze koji malim poreskim obveznicima postaje sve interesantniji.

(član 21 Zakona o PDV) – Iz iskustva znamo da kolege u privredi često zaborave na svoje Zakonom o porezu na dodatu vrednost propisano pravo na izmenu poreske osnovice po naplati, odnosno prekludiranosti u stečaju i drugim postupcima. Mi vam nudimo pomoć da ispravno obračunate i primenite to vaše pravo.

(član 42. Zakona o PDV i njegova veza sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakonom o elektronskom dokumentu i drugim zakonima) – kako treba da izgleda, obavezni elementi, pravila pri njegovom emitovanju, bilo da je elektronski ili na papiru, bilo da je poštom ili e-mailom.

(dobavljačko fakturisanje – član 43 Zakona o PDV) – Da biste izbegli probleme koji nastaju zbog čekanja fakture dobavljača, Zakonom o porezu na dodatu vrednost predviđena je mogućnost sporazuma dobavljača i kupca i to takva da kupac može u ime i za račun dobavljača da izdaje račun u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ovim skraćujete vreme za sve vaše obračune i umnogome pojednostavljujete sopstvenu administraciju. Mi vam nudimo kompletno rešenje za “selfbilling” dobavljačko fakturisanje, izradu celokupne potrebne dokumentacije, izradu procedura rada i njihovu implementaciju.

U vaše ime možemo sprovesti postupke povraćaja poreza, refundacije i refakcije. Nezavisno od toga da li ste fizičko ili pravno lice, mi možemo da pred poreskom upravom u vaše ime otpočnemo i završimo postupak povraćaja, refakcije ili refundacije poreza.

Nažalost, poslovanje sa sobom nosi rizike i oni mogu da dovedu do plaćanja kazni zbog pogrešne ili nepotpune primene Zakona o porezu na dodatu vrednost. Mi smo tu da vas pred poreskom upravom zastupamo u poreskom postupku odmeravanja kazne, uz težnju da kazna koju treba da platite bude što niža. Tu smo i da sa vama procenimo poreske rizike kojima ste izloženi i da vam rizike prikažemo kroz prizmu kaznenih odredbi Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

(Zakon o PDV, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o prometu nepokretnosti i Zakon o obligacionim odnosima) – Primena propisa koji utiču na određivanje ispravnog tretmana poreza na dodatu vrednost u građevini.

Podelite sa prijateljima