Poresko savetovanje

Izaberite uslugu koja vam najviše odgovara ili nas pozovite
da zajedno kreiramo uslugu samo za vas

Naše poresko savetovanje

U vezi sa porezima nudimo vam dijapazon usluga koje pokrivaju sve poreske oblike i celokupnu poresku materiju.

Nezavisno od toga da li imate jedno pitanje ili želite dugogodišnjeg partnera da li osnivate društvo ili već dugo poslujete sa nama možete dogovoriti oblik saradnje koji želite.

Svaki modalitet koji odgovara vašim potrebama sa nama je moguć – kontinuirano savetovanje, avansna kupovina konsultant sati, savetovanje po satu, savetovanje po postupku itd…

Usluge za poresko savetovanje – naši predlozi

Iskustvo u radu sa klijentima naučilo nas je da postoje oblici saradnje za poresko savetovanje koje klijenti preferiraju. Ispod je lista tih oblasti i možete izabrati jednu ili više ili mogu biti samo ideje za dalje dogovore.

  • Zastupanje vašeg društva ili vas kao fizičkog lica pred poreskim organima u poreskim postupcima.
  • Pisanje primedbi na zapisnik poreske kontrole
  • Zastupanje tokom poreske kontrole (kancelarijske)
  • Zastupanje tokom poreske kontrole (terenske)
  • Žalbe na poreska rešenja
  • Pripreme za prvostepeni upravni spor
  • Pripreme za drugostepeni upravni spor
  • Pravni lekovi u poreskom postupku

podrazumeva našu svakodnevnu dostupnost za sva vaša pitanja u vezi s porezima i sve dole pobrojane usluge. Broj pitanja, vreme koje ćemo utrošiti na davanje odgovora, obim poreske materije – sve je neograničeno.

je davanje odgovora na vaše konkretno pitanje. Odgovor će obuhvatati sve poreske oblike koji su relevantni i sadržaće celokupnu analizu poreskog tretmana sa predloženim rešenjima i poreskom optimizacijom u cilju što niže poreske obaveze.

– organizovanje obuke vama ili vašim zaposlenima iz bilo koje teme u vezi s poreskom materijom. Obuka može biti poreski tretman u konkretnoj grani (npr. PDV u građevini) ili određen zakon koji je vama interesantan (npr. Zakon o porezu na dodatu vrednost).

podrazumeva da vas u skladu sa Zakonom zastupamo kao poreski punomoćnik i da smo kod nadležnog organa upisani u registar poreskih punomoćnika.

obuhvata analizu dela poslovanja, celog poslovanja, ugovora ili pojedinačnih poslovnih konstrukcija, kao i davanje stručnog mišljenja iz ugla propisa koji uređuju poresku materiju. Analiza obuhvata poreske opcije, obračunate eventualne poreske obaveze, predloge o poreskoj optimizaciji i opisan administrativni deo (poreske prijave, dokumentaciju, nadležne poreske organe itd.)

je analiza poslovanja sa ciljem umanjenja poreskih obaveza. Podrazumeva analizu dela poslovanja, celog poslovanja, ugovora ili pojedinačnih konstrukcija, kao i davanje stručnog mišljenja o potencijalnim poreskim optimizacijama. Po vašem uvidu u naše predloge i odabiru onih koje ćete implementirati izradićemo plan implementacije poreske optimizacije.

sačinjena je od analize vašeg poreskog problema i izrade zahteva za izdavanje stručnog mišljenja.

podrazumeva izradu potrebne dokumentacije u skladu sa zakonom Republike Srbije u cilju odbrane transfernih cena i poreza na dobit pravnih lica.

za vase jedno društvo ili grupu društava. Izrada podrazumeva da za vas u celosti sačinimo poreski bilans. Napominjemo da ovo nije poresko zastupanje pa tako ovaj poreski bilans i dalje predaje vaš ovlašćenji knjigovodja. Ukoliko želite da mi kao zastupnik predamo u vase ime i za vaš račun poreski bilans pogledajte uslugu poreskog zastupanja

koja podrazumeva procene svih rizika i davanje predloga za poresku optimizaciju. Analizu možemo izvršiti pre predaje poreskog bilansa (preporučeno) jer je to najoptimalnije poresko savetovanje u vezi sa ovom materijom. Analizu možemo sačiniti i posle predaje poreskog bilansa (ne preporučujemo) da bismo vas upoznali sa potencijalnim rizicima ili da bismo za vas uradili izmenu poreskog bilansa i poreske prijave.

Poresko savetovanje

Usluge u vezi sa pojedinačnim poreskim propisima

Ukoliko želite da se koncentrišete na odredjenu poresku materiju predlažemo da pogledate naše predloge saradnje iz konkretnih poreskih oblasti. Cene svih usluga su po dogovoru i mogu biti paušalne ili po satu koji će biti utrošen.

Podelite sa prijateljima