Osiguranje

Mi radimo u vašem interesu
Osiguranje

Osiguranje

Finansijska zaštita biznisa kroz upravljanje potencijalnim rizicima je osnovni cilj osiguranja. Upravo osiguranje će vam omoguciti sigurnost da se nesmetano bavite svojim osnovnim biznisom.

Interes da vi imate najpovoljniju polisu a najširi obim pokrića u osiguranju, nema ni vaš broker, ukoliko ga imate, a ni vaš osiguravač. To je zato što u Republici Srbiji brokera plaća osiguravač od dela vaše premije, pa samim tim njihovi interesi mogu biti drugačiji od vaših potreba. U zavisnosti od tipa osiguranja brokerske provizije idu i do 30% od vaše premije.

Mi nismo zastupnici ni posrednici u osiguranju. Ne nudimo vam da u vaše ime i za vaš račun pregovaramo sa osiguravačima i da ugovaramo polise. Mi vam nudimo do sada na tržištu nepostojeće usluge kada je u pitanju osiguranje i vaš portfolijo.

Usluge u osiguranju

Tokom našeg rada sa klijentima uvideli smo da osiguranje, iako je opširna tema, može da bude podeljena u grupe za koje nam se klijenti najčešće obraćaju za pomoć. Pogledajte listu koju vam stavljamo na raspolaganje i možete se opredeliti za jednu ili za više grupa koje smo izdvojili:

Tu smo uvek, za sva vaša pitanja. Proverićemo svaku ponudu koji ste dobili, svako pokriće i svaku polisu. Ova usluga podrazumeva i sve druge usluge iz oblasti osiguranja, a to znači da ćemo na početku saradnje da uradimo za vas analizu celokupnog portfolija osiguranja koji imate i predložićemo vam optimizacije i bolja rešenja. Po implementaciji tih rešenja bićemo tu za vas za sva pitanja i sve nove polise koje vam budu potrebne. Ako je vaš poslovni proces takav da je neophodno da se proveravaju polise koje vam daju klijenti, mi to možemo da radimo za vas.

Ako razmišljate o prvoj kupovini polise ili već imate polise i želite da proširite portfolio, mi vam u okviru ove usluge nudimo savetovanje posle kog ćete moći lakše da donesete odluku.

Ukoliko imate portfolio polisa, nudimo vam kompletnu analizu portfolija sa njegovom optimizacijom. Neretko se desi da brokeri i osiguravajuće kuće iz neznanja klijenta daju proširenja pokrića koja nisu potrebna u toj meri. Nekada su čak pokrića takva da je po njima šteta nenaplativa u redovnom poslovanju zbog određenih odredbi polise ili zakona. Za vas ćemo sprovesti analizu portfolija i uvereni smo da ćemo pronaći mogućnosti za optimizaciju kroz pokrića, što će se reflektovati na premiju koju plaćate.

Nemate portfolio osiguranja ili ste sigurni da je portfolio adekvatan i potrebna vam je samo analiza jedne polise? Mi vam to nudimo ovom uslugom – kompletnu analizu jedne polise i njenih pokrića sa predlozima optimizacije.

Da li je vaša imovina zaista osigurana? Da li je neophodno da imate sva kupljena pokrića u tim iznosima? Kakva je vaša koncentracija rizika i da li je osiguravač zaista dao ispravnu procenu rizika pri određivanju premije? Ovo su neka od pitanja koja najviše utiču na cenu polise i kvalitet pokrića koje imate. Imovina je specifičan oblik osiguranja jer je cilj polise pokrivanje havarijskih situacija koje mogu da ugroze opstanak biznisa. Neretko klijenti ne analiziraju dovoljno ovu polisu, a iz našeg iskustva preplaćenost ovih polisa neretko ide i do dva puta! Mi vam nudimo kompletnu analizu imovinskih rizika, koncentracije rizika, pokrića koja treba da imate i iznosa koji su neophodni da pokriju štete. Rezultat naše analize je elaborat sa predlozima i rešenjima na osnovu kojeg možete da donesete odluku o imovinskoj polisi.

Dugogodišnje iskustvo u špediciji stavlja nas u jedinstvenu poziciju na tržištu jer je naše poznavanje transportnih osiguranja (CMR, špedicija, kargo, odgovornost) veliko iz ugla osiguranika i osiguravača. Ova grupa osiguranja je specifična jer se osigurava šteta koja je posledica postupka lica koje je pokriveno polisom. Stoga je uvek podložno tumačenju da li je taj postupak gruba nepažnja ili ne i u kojoj meri je postupak lica koje je izazvalo štetu zaista osiguran. Mi vam nudimo kompletnu analizu polisa iz ove grupe osiguranja sa predlozima optimizacije pokrića, što će neosporno dovesti do boljih premijskih stopa. Analiza obuhvata sagledavanje poslovnih procesa koji treba da budu osigurani ovom grupom osiguranja, potencijalne štete i koncentracije rizika. Na osnovu analize sačinićemo predlog koji će vam pomoći pri odabiru najadekvatnije polise i pokrića.

Da li su pokrića koja imate po vozilu adekvatna za upotrebu tog vozila? Da li je vozilo na lizing ili ne i da li je lizing zahtevao široka pokrića neproporcionalna upotrebi vozila? Koji je najbolji izbor pokrića za dato vozilo i njegovo korišćenje? Na sva ta pitanja će naša analiza kasko osiguranja dati odgovore, a na osnovu nje moći ćete da donesete bolju odluku u vezi s vašim kasko polisama.

Jedno od najintenzivnijih osiguranja u sistemu osiguranja. CMR osiguranje je regulisano međunarodnom konvencijom koju je Republika Srbija ratifikovala. U vezi sa ovom polisom posedujemo dugogodišnje iskustvo, kako iz ugla osiguravača, tako i iz ugla osiguranika, i to ne samo u Republici Srbiji, već u celoj Evropskoj Uniji. Za vas možemo analizirati proširenja CMR osiguranja koja imate i da li su ta proširenja neophodna, a ako ste samo korisnik špediterskih usluga, za vas možemo analizirati CMR polisu vašeg špeditera.

  1. CMR za špeditere i prevoznike Ako ste špediter, nudimo vam pomoć pri odabiru adekvatnih proširenja uz CMR polisu, kao i analizu već postojeće polise, ukoliko je imate. Analiza će nam dati odgovore na moguće optimizacije u vidu širine pokrića i potrebnih proširenja, a to će se reflektovati na cenu osiguranja. Ako ste prevoznik kojeg angažuje drugi špediter ili prevoznik pred kojeg su postavljeni zahtevi za određena pokrića u CMR polisi, mi vam posle analize zahteva možemo pripremiti obrazložen odgovor zašto su zahtevi neadekvatni, na osnovu kog možete zahtevati izmene uslova.
  2. CMR za korisnike špediterskih i transportnih usluga Ako ste korisnik prevozničkih i špediterskih usluga, nudimo vam da analiziramo ugovor i celokupnu saradnju da bismo procenili moguće rizike. Na osnovu te procene analiziraćemo prevoznikovu ili špediterovu CMR polisu i sačinićemo analizu te polise u kojoj ćete videti sve rizike kojima ste izloženi i koji su u celosti pokriveni polisom, kao i rizike kojima ste izloženi, ali je pokriće nepostojeće ili neadekvatno. Na osnovu analize moći ćete da zahtevate proširenja ili smanjenja proširenja CMR polise, što će se nesporno reflektovati na cenu.
  3. Primene CMR konvencije Bez obzira na to da li ste prevoznik, špediter ili korisnik njihovih usluga, ukoliko se dogodi šteta koja je pod jurisdikcijom CMR konvencije, mi vam nudimo savetovanje u vezi sa konvencijom i materijom koju konvencija reguliše.

Ovom uslugom nudimo vam da pregledamo ugovor koji sklapate sa kupcem, prevoznikom, špediterom, skladištarom ili drugim licima i da vam damo stručno mišljenje o odredbama o osiguranju. Da li sve ugovorne strane imaju potrebne polise, potrebna pokrića, da li ugovor u potrebnoj meri reguliše pitanje osiguranja i polisa… Na osnovu naše analize sačinićemo izveštaj koji će vam biti pomoć pri pregovorima i pri dogovaranju konačnog ugovora.

Ovom uslugom nudimo svim pravnim i fizičkim licima pomoć pri odabiru polise za putno osiguranje. Analiza putnog osiguranja pokriva izradu mišljenja u kom se vide svi rizici kojima su vaši zaposleni izloženi tokom puta, sa predlozima pokrića.

Usluga analize kargo osiguranje specifična je po tome što njom pokrivamo analizu vašeg celokupnog poslovnog procesa, s predlozima u kojim tačkama tog procesa je preporučljivo da imate kargo polisu kako biste eliminisali rizik naplate štete iz drugih polisa. To podrazumeva da kargo polisom obezbeđujete sebe, iako imate ugovorene režime osiguranja s vašim prevoznicima, špediterima i drugim saradnicima. Kada posedujete kargo polisu, sigurni ste da će vam osiguravač isplatiti osigurani iznos. Analiza koju sačinimo obuhvataće sve kritične tačke poslovnog procesa u kojima preporučujemo kupovinu kargo polise, kao i objašnjenja u vezi s kargo polisama, njihovim vrstama i konvencijama.

Ovom uslugom nudimo analizu pokrića od nezgode vaših zaposlenih. Kakvo vam je pokriće potrebno? Nije isto da li je u pitanju restoran, fabrika ili transportna firma. Da li je neophodno dvadesetčetvoročasovno pokriće ili ne? Naša analiza će to pokazati i na osnovu nje moći ćete da donesete odluku o vrsti polise koju želite da kupite.

Ova usluga prilagođena je isključivo špediterima i prevoznicima i u njoj vam na uslugu stavljamo naše dugogodišnje iskustvo u radu u špediterskim i prevozničkim osiguranjima. Odgovornost, CMR, kargo i kasko neke su od vrsta osiguranja koje su zastupljene kod skoro svakog špeditera i prevoznika. Mi vam nudimo kompletnu analizu osiguranja koje imate, s predlozima pokrića i polisa specijalno krojenih za potrebe špediterske i prevozničke delatnosti.

Podelite sa prijateljima