Aleksandar Živančević PMP

Aleksandar Živančević

Aleksandar Živančević PMP

Zovem se Aleksandar Živančević PMP, rodjen sam 1979. godine u Beogradu, po profesiji sam diplomirani ekonomista Ekonomskog Fakulteta u Beogradu i član Project Management Institute – PMI i nosilac PMP diplome.

Karijeru sam započeo kada sam imao 21 godinu i od tada, već 21 godinu radim na poslovima poreza, finansija, osiguranja i projekata.

Bio sam angažovan u i van radnog odnosa na konsultantskim uslugama i razvojnim projektima u mnogim kompanijama u Srbiji i inostranstvu. Iskustvo u radu u oblasti poreza, carina, osiguranja i upravljanja projektima pružilo mi je jedinstvenu sliku u radu društava i organizacija i pružilo mi veštine neprocenjive za rešavanje problema sa kojima se susreću.

Tokom tih godina radeći stekao sam sledeća iskustva:

 • Upravljanje porezima, poreskim postupcima, finasijama, računovodstvom, trezorom i protokom novca

 • Poznavanje celokupnog poreskog sistema i svih poreskih oblika

 • Izrada inicijativa za ocenu zakonitosti i ustavnosti poreskih zakona

 • Izrada inicijativa za izmene poreskih zakona

 • Vodjenje svih vrsta poreskih postupaka i upravnih sporova

 • Iskustvo u primeni Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja UIDO (Double taxation avoidance treaty DTAA-u) uključujući OECD i BEPS od njihovog nastanka

 • Izrada studija o transfernim cenama

 • Carinski postupci, slobodne zone, poreski oblici u vezi sa carinskim postupcima

 • Izrada biznis modela sa ciljem poreske, invcesticione i troškovne optimizacije

 • Više od 5 godina rada u poreskom sistemu EU – posebno Slovenije, Hrvatske i Nemačke

 • Operativno finansijsko i investiciono planiranje

 • Strateško finasnijsko i investiciono planiranje

 • Više od 10 godina iskustva u pregovorima sa osiguravajućim kućama i kreiranju osiguravajućih portfolija posebno u logistici i prozivodnim granama

 • Izrada i redizajn biznis procesa u vezi poreza, finansija, računovodstva i trezora

 • Implementacije SAP i Microsoft Dynamics

 • Vodjenje mnogobrojnih projekata implementacije ISO standarda, ERP rešenja, reorganizacije, infrstrukturnih radova, gradjevinskih radova, redizajna poslovnih procesa i drugo

Radna biografija

Tokom svog rada na pozicijama upravljanja porezima, finansijama, osiguranjem i projektima bio sam angažovan kao zaposleni kod:

PMP certificate Aleksandar Živančević
PMI certificate Aleksandar Živančević

“Uz mene na rešavanju vaših problema radiće grupa stručnjaka iz oblasti poreza, finansija i osiguranja. Mi smo tim koji je nastao tokom poslednjih 10 godina iz kooperacije tokom koje se izgradilo poverenje i sigurnost.”

Aleksandar Živančević

Marija Ilić

Marija Ilić

Ja sam Marija Ilić rodjena u Beogradu, diplomirani ekonomista i revizor sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i porezima. Tokom svog rada koji broji preko 15 godina iskustva radila sam na poslovima finansijske revizije domaćih i stranih firmi i upravljala sam finansijama u korporacijama i malim društvima.

Učestvovala sam na projektima implementacije ERP rešenja, kao predstavnik finansija i vodja finansijskih procesa, i na projektima implementacije izveštavanja (reporting). Nosioc sam ACCA certifikata.

Radna biografija

Moje radno iskustvo obuhvata rad u:

Podelite sa prijateljima