Živančević

Porezi | Osiguranje | Carina | Project management PMI
Kontakt
Poresko i finansijsko savetovanje Živancevic Logo

Poresko i finansijsko savetovanje Živančević

Već dvadeset godina bavimo se porezima, carinama, osiguranjem i projektima u korporacijama i domaćim firmama i znamo kako izgleda ne znati tačan odgovor i protraćiti dane i sate u potrazi za njim.

Našli smo se mnogo puta u situaciji da pročitamo mišljenje nadležnog ministarstva koje otvara više pitanja nego što daje odgovora. Dobijali smo zapisnike poreskih i drugih kontrola sa primedbama pa smo naše stavove branili u drugostepenim postupcima i upravnim sporovima. Sa mnogo rada i muke – odbranili smo ih.

Pobrojano je samo mali deo problema sa kojima se susreće administracija svakog privrednog društva ili preduzetnika.

Mi smo ovde da vam iz oblasti u kojima imamo iskustvo, znanje i ekspertizu – pomognemo!

Zato smo i osnovali ovu agenciju da bismo naše iskustvo i znanje koje pokriva grane proizvodnje, logistike, informacionih tehnologija, finansija, carine, osiguranja i reosiguranja u Republici Srbiji, Evropskoj Uniji i poreskim rajevima, stavili vama na raspolaganje. Znamo regulative iz oblasti poreza (lokalnih, iz oblasti primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih međunarodnih sporazuma), carina i osiguranja.

Nije bitno da li poslujete kao društvo ili kao preduzetnik niti da li ste grupa povezanih lica ili ne – imamo iskustvo i znanje da vam pomognemo.

Naša misija je da na nov, na tržištu nepostojeći, jasan i jednostavan način vama pomognemo da imate manje izazova nego što smo mi imali i da vam nađemo rešenja za sva pitanja iz oblasti poreza, carine, osiguranja i upravljanja projektima.

Porezi i poresko savetovanje

Porezi

Poreski sistem je komplikovan. Sačinjen od zakona i pravilnika, evidencija koje smo u obavezi da vodimo i od pitanja na koja su odgovori neprecizni, nejasni ili odsutni.

Poresko i finansijsko savetovanje Živančević garantuje vam, u slučaju kontrole od strane nadležnog organa, odbranu naših saveta bez naknade.

Uvideli smo da nekada bez loše namere kao posledica komplikovanih propisa i pravila, poreski obveznik načini grešku koja skupo košta. Zato je naša usluga uvek vrhunskog kvaliteta i takva da je razumljiva svakome a ne samo našim kolegama.

kontaktirajte nas
pozovite nas
 • Organizacija kontinuiranog poreskog savetovanja uz našu svakodnevnu raspoloživost za vaša pitanja
 • Organizacija pojedinačnih poreskih savetovanja za konkretna pitanja ili izradu konkretnog poreskog plana
 • Organizacija obuke za primenu poreskog zakona za opšte ili konkretne slučajeve
 • Upravljanje poreskim postupcima i kontinurano zastupanje pred poreskom upravom
 • Poreski punomoćnik
 • Analiza svih poreskih rizika kojima ste izloženi i davanje jasnih i jednostavnih predloga kako da te rizike smanjite ili eliminišete
 • Analiza iznosa poreza koji plaćate i davanje predloga kako da porez umanjite u skladu sa zakonima i običajima poslovanja
 • Analiza grupe povezanih lica, ako poslujete kao povezana lica, i davanje predloga o poreskoj optimizaciji eventualnom konsolidacijom društava, statusnim promenama, uvođenjem novih društava
 • Analiza primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) ili multilateralnog ugovora za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i preusmeravanja dobiti odnose na poreske ugovore, na vaše poslovanje – trenutno ili buduće
 • Analiza postojećih i budućih ugovora i davanje mišljenja o poreskom tretmanu koji iz njih proizilazi, kao i predloga o eventualnoj poreskoj optimizaciji i korekcijama u cilju transparentnijeg i nižeg obračuna poreza
 • Izrada zahteva za izdavanje stručnog mišljenja kod nadležne institucije
 • Stalne poslovne jedinice
 • Dobavljačko fakturisanje (Selfbilling)
 • Poreska optimizacija
 • Transferne cene i studije o transfernim cenama
 • Analiza ugovora iz ugla poreskih rizika, poreskih normi, kao i davanje predloga o eventualnim korekcijama u vezi sa poreskim zakonima
 • INCOTERMS – uticaj izbora INCOTERMS na poreski tretman poslovne transakcije
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o porezu na dohodak građana
 • Zakon o akcizama
 • Zakon o fiskalnim kasama
 • Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o porezima na premije neživotnih osiguranja
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Pravilnici koji bliže regulišu poreske zakone
 • Primena ugovora o izbagavanju dvostrukog oporezivanja
 • Primena multilateralnog ugovora za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i preusmeravanja dobiti odnose na poreske ugovore
 • Poresko zastupanje pred nadležnim organima u postupcima kancelarijske ili terenske kontrole kao i u postupcima ostvarivanja prava na refakciju akcize i drugih poreskih oblika
 • Usluge poreskog punomoćnika u skladu sa zakonima koji regulišu tu materiju
Carina i brodovi na pristanistu

Carina

Poslovne transakcije (npr. kupovina, prodaja, uvoz, izvoz, aktivno oplemenjivanje, pasivno oplemenjivanje, smeštaj u carinsko skladište, tranziti i druge) mogu imati dugačke i komplikovane carinske postupke i specifične poreske tretmane.

Poresko i finansijsko savetovanje Živančević ima dugogodišnje iskustvo u rešavanju problema i određivanju poreskih tretmana poslova koji podrazumevaju primenu carinskog zakona daje nam jedinstvenu sliku i znanje koje je neophodno pri rešavanju vašeg problema.

Nigde na tržištu nije prisutna usluga koju nudimo – kompletan pregled carinskog i poreskog tretmana transakcije sa pregledom svih rizika i puteva koje možete da izaberete.

kontaktirajte nas
pozovite nas
 • Poreski tretman aktivnog oplemenjivanja koji nerezident sprovodi u iznajmljenim kapacitetima rezidenta uz prodaju nusproizvoda na tržištu Republike Srbije
 • Poreski tretman prodaje i nabavke pod carinskim nadzorom
 • Poreski tretman konsignacione prodaje kada u lancu prodaje učestvuju rezidenti i nerezidenti, dok je roba smeštena u carinsko skladište izvan jurisdikcije Republike Srbije
 • Uvoz i izvoz usluga i dobara sa pratećim poreskim tretmanom
 • Poreski tretman proizvodnje za koju sirovine i poluproizvodi prolaze uvozni carinski postupak, a da tokom proizvodnje na teritoriji Republike Srbije vlasništvo nad njima ostaje na nerezidentu koji zatim vrši prodaju robe na domaćem tržištu preko svoje stalne poslovne jedinice
 • Poreski tretman kombinovanog transporta (više modaliteta transporta) sa skladištenjem ili bez njega
 • Specifični poreski tretmani u vezi sa uvozom i izvozom dobara u Republiku Srbiju ili druge carinske jurisdikcije
Osiguranje

Osiguranje

Mi ne nudimo zastupanje i posredovanje pri osiguranju, tako da nemamo interes koji zastupnici i posrednici u osiguranju imaju – zaradu od cene vaše polise jer, kako svi znamo, posrednike i zastupnike u osiguranju plaća osiguravajuća kuća od dela vaše premije. Nas plaćate vi i mi radimo samo za vas.

Poresko i finansijsko savetovanje Živančević u vezi sa osiguranjem, polisama i naknadama šteta po polisama, nudi i analizu vašeg poslovanja uz predlog portfolija osiguranja koji je za vas najprikladniji, a ako već imate portfolio osiguranja (a portfolio može biti i jedna polisa), nudimo vam da pogledamo portfolio, analiziramo ga i damo naše mišljenje.

kontaktirajte nas
pozovite nas
 • Reosiguranje
 • Osiguranje imovine
 • Osiguranje odgovornosti (opšte odgovornosti, špediterske odgovornosti…)
 • Kasko osiguranje
 • Obavezno auto osiguranje
 • CMR osiguranje (osiguranje prevoznika)
 • Primene CMR konvencije
 • Analiza ugovora iz ugla osiguranja, kao i davanje predloga o optimizacijama i eventualnim korekcijama u vezi sa odredbama o osiguranju
 • Putno osiguranje
 • Osiguranje od nezgode
 • Izrada zahteva za izdavanje stručnog mišljenja kod nadležne institucije
Project Management Gantt chart

Projekti

Upravljanje projektima je neophodno u svim segmentima poslovanja, a projekti su i osnivanje firme, analiza poreskih rizika, predlog portfolija osiguranja, zidanje objekata, izrada aplikacija, programiranje, dizajniranje – sve navedeno. Zato je PMI (Project Management Institute) još krajem 60-ih godina prošlog veka to uvideo i formirao silabus za dobijanje najprestižnijeg sertifikata iz oblasti projektnog upravljanja (Project management) – PMP sertifikata (PMP certificate).

Poresko i finanijsko savetovanje Živančević nudi i vođenje projekata po PMI metodologiji bez obzira na to koji su, jer smo u našem radu upravljali i vodili projekte iz oblasti informacionih tehnologija, finansija, poreza, osiguranja, izgradnje objekata i mnoge druge, budući da je lepota PMP certifikata i PMI metodologije u tome što su primenljivi u bilo kojoj grani privrede!

kontaktirajte nas
pozovite nas